Het naleven van wet- en regelgeving

Één van de belangrijkste schakels in het nastreven van de gewenste veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit is de vakkennis van ons personeel.

QHSE

Een essentieel onderdeel van onze activiteiten is het kwaliteitssysteem. Het geeft ons de mogelijkheid om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en om een hoog kwaliteitsniveau aan te kunnen bieden aan onze klanten. Door de innovatieve denkwijze is de Combo Group voortdurend bezig met het verbeteren van processen, installaties en materieel om op deze wijze de klanten op een efficiënte manier te kunnen voorzien van de diverse diensten.  Om de kwaliteit te waarborgen zijn alle medewerkers binnen de Combo Group opgeleid en beschikken de medewerkers over uitgebreide kennis van processen.

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid en gezondheid staat bij de Combo Group hoog in het vaandel, wij hechten dan ook veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en bezoekers. De veiligheid en gezondheid binnen de Combo Group wordt op diverse manieren bewaakt. Zo beschikt de Combo Group over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en krijgen onze medewerkers de mogelijkheid voor een Preventief Medisch onderzoek (PMO) of een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Onze medewerkers beschikken over de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen en worden voorzien van diverse veiligheidstrainingen. Het terrein is voorzien van gevisualiseerde veiligheidsvoorschriften (pictogrammen), hiermee worden medewerkers en bezoekers bij binnenkomst geattendeerd op onze geldende veiligheidsvoorschriften.

Milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal binnen de Combo Group. Al onze chauffeurs worden opgeleid volgens ‘Het Nieuwe Rijden’ (zuinig rijden) principe, daarnaast beschikken alle trucks over de zuinigste E6 motoren, of LNG- brandstof motoren. Naar aanleiding hiervan vind er een lagere uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen plaats waardoor het milieu minder belast wordt. De Combo Group zet zich daarnaast ook in om vrijgekomen kunststof pellets, vlokken en poeder uit het milieu te weren, dit doen wij door deel te nemen aan het vrijwillige programma Operation Clean Sweep. Iedereen binnen de Combo Group, van het top management tot het personeel op de werkvloer, zet zich ervoor in om verlies van kunststof pellets, vlokken en poeder te voorkomen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze service te kunnen blijven waarborgen maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. Bedrijfsprocessen binnen de Combo Group worden voortdurend getoetst en bijgestuurd naar aanleiding van zowel interne als externe audits. Door continu te toetsen en bij te sturen kunnen wij een hoge kwaliteit aanbieden en processen verbeteren. De kwaliteit wordt onder andere bepaald door wet- en regelgeving en diverse normeringen zoals ISO9001, SQAS en GMP+.

Certificeringen

Stoffenlijst REI-S-01

A        
Aardappelmeel*
Aluminiumoxide
Aluminiumsulfaat
Ammoniumfosfaat

B        
Bauxiet
Biergist*
Bloem*

C        
Cacao
Calciumfosfaat
Cellulose
Cement

D        
Diermeel
Dolokal
Dolomietmeel

E         
Eigeel*
Emkal

F         
Formolon
Fosfaat

G        
Gerst*
Gips
Gluten*
Graan*
Granulaat

I          
IJzeroxide
Inducal

K        
Kaliumsulfaat
Kalk
Kalkammon
Kalksteen
Kaoliniet
Klei
Koffiebonen*
Krijt
Kunstmest
Kwartszand

M        
Mais*
Marvylan (PVC)
Meel*
Melkpoeder*
Mout*

N       
Natriumsulfaat
Nefeline

P         
Paneermeel*
Plastic korrels (granulaat), diverse soorten
Polypropyleen (granulaat)
Polystyreen
Polystyrol
PVC

R        
Rijst*

S         
Soda*
Soja*
Stamylan
Steenmeel
Straatgrit (schoon)
Suiker
Sulfaat

T         
Tarwe*
Tarwebloem*
Termphos
Thomasmeel

V         
Veevoer
Vulstof

W        
Weipoeder*

Z         
Zand
Zeoliet
Zetmeel*
Zout*

*Bestemd voor voedinsgmiddeleninsdustrie

Het naleven van wet- en regelgeving

Op alle rechtsverhoudingen zijn de ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van toepassing. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking en een exclusieve forumkeuze voor de Rechtbank Rotterdam opgenomen.

De voorwaarden zijn hier te downloaden en kunnen op verzoek ook kosteloos toegezonden worden.

Ontdek de Combo Group

Combo Group

Leonard Langweg 10
6121 PA Born
The Netherlands

© Combo Group. Alle rechten voorbehouden.
Website door Mannen van 80.
© Combo Group. Alle rechten voorbehouden.
Website door Mannen van 80.